Hieronder vindt u een overzicht van verschillende bij ons bekende regelingen voor ondersteuning bij het doen van uw boodschappen.

Voedselbank Rotterdam

Het beleidsplan van de Stichting Voedselbanken Nederland Regio Rotterdam is er op gericht dat  mensen, die hiervoor in aanmerking komen, zonder in acht neming van geloof, ras, overtuiging en/of wat dies verder zij, tijdelijke hulp ontvangen in de vorm van een aanvullend voedselpakket.

http://www.voedselbankrotterdam.nl

Voedselbank Capelle aan den IJssel

Voedselbank Capelle probeert armoede te bestrijden door het verstrekken van voedselpakketten. Alleen aan te vragen door hulpverlener.

http://www.voedselbankcapelle.nl/

Stichting Pape-Fonds

Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning aan personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland voor algemene dagelijkse levensbehoeften of het betalen van schulden.

Uitsluitend instellingen die deze doelgroep helpen door opvang/en of begeleiding kunnen voor een financiële ondersteuning een beroep doen op het Pape-Fonds.

http://www.papefonds.nl/

Stichting jarige job (alleen voor cliënten Voedselbank)

Stichting Jarige Job wil de kloof tussen arme en rijke kinderen zo veel mogelijk dichten en maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardag box ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan, zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.

Jarige Job werkt samen met de Voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan, is het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren. Via de Voedselbank worden de boxen verspreid onder de ouders.

http://www.stichtingjarigejob.nl

Stichting Isaak en de Schittering

Stichting Isaak en de Schittering deelt dagelijks gratis brood en verse groenten uit in haar voedelcentrum in Rotterdam. Zo helpen ze mensen die het financieel moeilijk hebben gezonder te kunnen eten en dragen ze ook bij aan vermindering van de voedselverspilling.

http://stichtingisaakendeschittering.nl/

Stichting Salaam

Culturele Stichting Salaam is een stichting die zich inzet voor mensen die tussen wal en schip raken. De stichting ondersteunt mensen die er niet zelfstandig uit komen. Naast het ondersteunen houdt de organisatie zich ook bezig met het stimuleren van de mensen om mee te draaien in de huidige samenleving. Wij staan open voor mensen van verschillende achtergronden, culturen, geslacht en geloven, maar met als boventoon de islamitische identiteit.

Stichting Salaam biedt een voedselbank, islamitische kledingbank, kennisbank en ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen.

http://www.issalaam.nl/over-ons/

Stichting Swingmarket

De Swingmarket is opgezet voor de minima in Rotterdam. Cliënten worden doorverwezen via de hulpverlening in Rotterdam. Na de intake krijgen zij een Swingmarketpas waarmee ze gratis boodschappen kunnen doen in onze winkel. Het verstrekken van de pasjes is bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen, en niet bij de voedselbank zijn ingeschreven (bijvoorbeeld door de wachtlijst of andere oorzaken).

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, vul dan het aanvraagformulier op de website in. U wordt daarna uitgenodigd voor een intake gesprek.

Leger des Heils

Het Leger des Heils wil helpen door mensen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Bevind je je in een moeilijke periode en heb je geen geld voor eten? Via de korpsen van het Leger des Heils kun je voedselpakketten aanvragen. We kijken samen met jou wat jij (en je gezin) nodig hebt, en stellen zo een passend voedselpakket samen.

https://www.legerdesheils.nl/voedselpakketten