Hieronder vindt u een overzicht van verschillende bij ons bekende regelingen voor mensen met een huisdier.

Minimax Dierendokter

Minimax dierendokter is onderdeel van Dierenbescherming Rijnmond en is de eerste dierenartspraktijk in Nederland voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die onder bewind staan of mensen die in een schuldregeling zitten.

www.minimax-dierendokter.nl/dierenwelzijn

Dierenvoedselbank

Dierenvoedselbank Rijnmond verstrekt op tweewekelijkse basis dierenvoer aan haar leden. Dit dierenvoer dient als ondersteuning en is niet bedoeld om te voorzien in de volledige verzorging van uw huisdier(en).

Dierenvoedselbank Rijnmond zijn afhankelijk van het dierenvoer en de financiële middelen voor aanschaf van voer die zij gedoneerd krijgen en zullen dit op een eerlijke manier verdelen onder hun cliënten.

Leeft u onder het sociaal minimum en heeft u een verwijzing van een maatschappelijke instelling (o.a. thuiszorg, bewindvoerder of uitkeringsinstantie) dan kunt u zich aanmelden via de website.

http://okehor.nl/index.html

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (alleen voor cliënten van de Voedselbank)

Deze stichting is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) aangewezen zijn op de Voedselbank of van een minimum uitkering moeten leven en daardoor niet kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier. De stichting voorziet via de Voedselbank in voeding en acute medische zorg. Aanmelden kan via het contactformulier op de website.

https://huisdierenwelzijn.nl/over-ons/