Uw bewindvoerder betaald als eerst uw vaste lasten. Er wordt met u een afspraak gemaakt over de uitbetaling van het leefgeld. bijvoorbeeld 1x per week of 1 keer per maand en de hoogte van het leefgeld. Alle betalingen worden 1 x per dag, ter verwerking tussen 12:00 en 14:00,  doorgestuurd naar de bank. U kunt, indien er geen storing is bij de bank, na 15:00 beschikken over uw leefgeldrekening. Bij storingen brengen wij u zo goed mogelijk op de hoogte via mail en de website.

Verzoeken voor extra leefgeld

Wilt u extra leefgeld aanvragen, dan heeft u de volgende opties:

  • Telefonisch – Tijdens het spreekuur van 9.30 tot 10.30 uur  kunt u uw verzoek indienen bij uw dossierbehandelaar.

  • Per e-mail – Tot 12.00 uur kunt u per e-mail uw verzoek om extra leefgeld indienen bij uw dossierbehandelaar.

Betalingen rondom de feestdagen

De afgelopen jaren is er enige verwarring ontstaan over de betalingen met de feestdagen. Omdat de betalingen door dezelfde bank worden verwerkt gaan deze ook door tijdens de feestdagen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de cliënten die op maandag hun leefgeld krijgen dit ook op 1e kerstdag overgemaakt krijgen. Indien u dit op een andere dag wenst te hebben kunt u dit aangeven bij uw dossierbehandelaar.

Wij kunnen begrijpen dat u voor de feestdagen graag een extra aanvraag wilt doen, houdt u in verband met de verwachtte drukte er rekening mee om de  aanvraag twee weken van te voren in te dienen. Zo hebben de dossierbehandelaars de ruimte om goed naar uw financiën te kijken. Daarnaast kunt u er dan zeker van zijn dat de gelden op tijd worden overgemaakt.