Eenmaal onder beschermingsbewind zullen er voor u een aantal dingen veranderen. Maar wat is beschermingsbewind nu eigenlijk en wat betekent dit voor u?

Wat is beschermingsbewind?

Iemand die niet meer zelf in staat is om zelf zijn financiën te regelen wordt door een kantonrechter onder beschermingsbewind geplaatst. Een bewindvoerder neemt dan bepaalde taken die met financiën te maken hebben van u over. Voor meer informatie over deze taken, klik hier.

Het bewind wordt in principe over een periode van vijf jaar uitgesproken. Na deze vijf jaar wordt door de kantonrechter geëvalueerd of het bewind nog nodig is of dat u zelf weer in staat bent om u financiële zaken te gaan regelen.

Wat betekent het hebben van een bewindvoerder voor u?

Uw hele financiële administratie wordt als het ware van u overgenomen door uw bewindvoerder. De bewindvoerder zorgt dat alle relevante post bij hem op kantoor wordt bezorgd. In het geval van schulden wordt hij daarnaast contactpersoon voor al uw schuldeisers.

Samen met u wordt gezorgd dat uw budget weer op orde komt. Daarnaast krijgt u waar mogelijk begeleiding, met als doel om uiteindelijk weer financieel zelfstandig worden.

Wat kost beschermingsbewind?

De tarieven die een beschermingsbewindvoerder mag rekenen voor zijn diensten zijn wettelijk vastgesteld. Dit houdt in dat dit voor elke bewindvoerder hetzelfde is. Wat deze tarieven zijn vindt u hier.

In sommige gevallen is het mogelijk om de kosten die u maakt voor het bewind vanuit bijzondere bijstand van uw gemeente vergoed te krijgen. Voor iedere gemeente gelden hier andere voorwaarden en regels. Wilt u zeker weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, raadpleeg dan eerst de sociale dienst van uw gemeente.