Hieronder vindt u een overzicht van verschillende bij ons bekende regelingen voor onderwijs.

Leergeld

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

http://www.leergeld.nl/

Fonds bijzondere Noden

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam voorziet door middel van een geldelijke bijdrage in het oplossen van urgente probleemsituaties van natuurlijke in Rotterdam verblijvende personen, voor wie de Wet  Werk en Bijstand (WWB) of andere voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden. Een bijdrage van het FBNR wordt verstrekt als gift en is in principe eenmalig. Alleen aan te vragen via intermediair.

https://www.fbnr.nl/doel/

Fiom Hendrik Pierson Fonds

Organisaties die zich richten op hulp aan alleenstaande ouders kunnen een aanvraag indienen voor individuele cliënten. De maximale vergoeding bedraagt 350 euro. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage voor: de inrichting van een woning , studiekosten, een buitenlandse reis en vakanties. Aanvragen dienen altijd door de maatschappelijke instellingen ingediend te worden.

http://www.fiomhendrikpiersonfonds.nl/