De bewindvoerder moet na zijn benoeming samengevat de volgende zaken regelen

  • Hij opent een nieuwe bankrekening op uw naam.

  • Hij brengt uw financiële situatie in kaart.

  • Hij beheert uw geld (betaalt de vaste lasten, zorgt dat u het juiste inkomen ontvangt, vraagt kwijtscheldingen aan, etc.).

  • Bij schulden worden betalingsregelingen getroffen wanneer mogelijk en anders wordt u doorgestuurd naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.

  • Hij legt verantwoording af voor alles wat hij doet bij de rechtbank.

  • Hij verwijst u door naar hulpverlening voor taken die niet onder het bewind vallen.

De bewindvoerder heeft tot taak goede zorg te dragen voor het vermogen van de persoon die onder bewind gesteld is. Dat betekent dat hij moet zorgen dat het juiste inkomen ontvangen wordt. Van het inkomen dat ontvangen wordt, moet hij alle vaste lasten zoals huur, energie, water en ziektekostenverzekering betalen. In het geval van schulden wordt contact opgenomen met schuldeisers en waar mogelijk een betalingsregeling getroffen. Is de schuldenlast te groot om binnen het budget in redelijke termijn af te lossen en zijn er geen belemmeringen, zoals bijvoorbeeld een fraudeschuld, dan zorgt de bewindvoerder voor een aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af bij de Rechtbank voor alles wat hij doet. Deze zogenaamde Rekening en Verantwoording wordt met de cliënt besproken en vervolgens ter beoordeling ingediend. Wanneer de Rechtbank na controle zaken tegen komt die niet juist zijn, dan dient de bewindvoerder hierover een verklaring aan de Rechtbank af te geven.

Er zijn taken die niet binnen het dienstenpakket van een bewindvoerder vallen. De bewindvoerder kan u hiervoor doorverwijzen naar overige hulpverlening om u hierbij ondersteuning te bieden.